Není nutné, aby vás z likvidace společnosti bolela hlava

Trápí vás vaše neprosperující firma? Potřebujete zlikvidovat svoji společnost, která dlouhodobě není zisková? Není nutné, aby vás bolela hlava z toho, že musíte udělat v podnikání bolestné a radikální rozhodnutí. Občas jsou nezbytné i takové kroky, protože ne všechny firmy prosperují a generují zisky navzdory dobrým úmyslům, nadšení i podnikatelského elánu jejich majitelů. 

Vina nemusí být na vaší straně 

Rozhodně není jenom vaší vinou, když váš podnik nedosáhne dlouhodobé prosperity. Dobrý podnikatelský záměr, dostatek prostředků do začátku, vhodně vymyšlená strategie, kvalitní produkty, to všechno je pro úspěch v podnikání nesmírně důležité, ale mnohdy ani tohle samo o sobě nestačí. Ve hře je i spousta dalších faktorů, které často podnikatel nemůže vůbec ovlivnit nebo jenom minimálně. Například vnější faktory jako konkurence v daném oboru, ekonomické krize a výkyvy trhu a spousta dalších. Právě kvůli tomu jsou pro spoustu firem první roky jejich života doslova kritické. Mnohé firmy je nepřežijí. Takové je nutné zlikvidovat dříve, než se dostanou do dluhů. Pokud je takový krok nad vaše síly, sídlo firmy Praha 5 vám pomůže existenci neprosperující firmy uzavřít se ctí.

Právní pomoc je samozřejmostí 

Při ukončení činnosti je nezbytné uhradit všechny pohledávky, teprve potom je likvidace společnosti platná. Máte také 100 % jistotu, že společnost bude zlikvidována podle zákonů a všech právních norem platných v České republice. Dokumenty budou mít všechny potřebné náležitosti. Sídlo firmy Praha 5 má k dispozici špičkové právníky, kteří ručí za právní korektnost celého procesu. Více než šestiměsíční úřední jednání bude ukončeno, společnost bude vymazána z obchodního rejstříku a vy můžete vstoupit do nové etapy podnikání.