Koučink je účinná metoda, které vám pomůže najít sami sebe

Velké množství společností dnes investuje nemalé finanční prostředky do firemního rozvoje a zároveň mnoho lidí se dnes aktivně zajímá o svůj osobní rozvoj. Obojí má společné to, že jde o jakýsi proces hledání řešení, dosahování cílů a rozvíjení. Firmy si za tímto účelem většinou najímají nejrůznější profesní poradce a firemní kouče, jednotliví lidé se v souvislosti s tím, v jaké oblasti chtějí se svým životem pomoci, obracejí na osobní či partnerské kouče.

Vliv moderní doby

Pro vše, co jsme uvedli výše, lze použít jedno slovo. Výraz, který je v dnešní době velmi oblíbený a moderní, ale zároveň si pod ním mnoho lidí nedokáže představit nic konkrétního. O jaké slovo jde? Koučink. Jedná se o velmi účinnou metodu, která je dnes součástí nejrůznějších rozvojových programů. Můžeme se s ní tak setkat například ve vzdělávacích a poradenských společnostech, ale také v obchodních firmách. Důvodem, proč je tato metoda dnes tak vyhledávaná a důležitá, je náš rychlý a stále se měnící život. Moderní život se neustále vyvíjí a my, pokud v něm chceme obstát, musíme disponovat určitými schopnostmi, být flexibilní a zároveň do toho všeho v co největší míře zapojit náš potenciál. 

Pomůže stanovit cíl, najít motivaci i překonat strach

Tato metoda rozvoje, ať už osobního či profesního, spočívá v hledání odpovědí na nejrůznější otázky, z nichž mnohé nejsou jednoduché, a jedna univerzální odpověď neexistuje. Příkladem takových otázek může být například, kde leží a jak najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Nejedná se tedy, jak bývá někdy mylně uváděno, o jakousi formu terapie, trénování či mentorink.

 Jde o sebepoznání a uvědomění si svých životních či pracovních priorit, využívají se poznatky z psychologie, velmi důležitou roli má efektivní komunikace. Cílem je pomoci člověku nastavit cíle, objevit pravou motivaci i způsoby, jak svých cílů dosáhnout, jinými slovy tato metoda rozvoje učí člověka najít si svou vlastní cestu, po které chce ve svém životě kráčet, a objevit ten nejlepší a nejúčinnější zdroj, potenciál a schopnosti sám v sobě. V neposlední řadě pomáhá s překonáním nejrůznějších osobních bariér a rozmanitých obav, které nám brání v tom být ve svém životě spokojení a nalézt to, co hledáme a považujeme za důležité.